Villkor och bestämmelser

Dessa användarvillkor innehåller regler och bestämmelser för användningen av Trade 500 Intal webbplats.

Trade 500 Intal är beläget på:

16 Collyer Quay, Singapore 049318

Genom att använda Trade 500 Intal webbplats antar vi att du godkänner alla användarvillkor som anges på den här sidan. Om du inte godkänner dessa villkor ber vi dig att inte fortsätta använda webbplatsen.

Termerna ”Kund”, ”Du” och ”Din” hänvisar till dig som person som använder webbplatsen och godkänner våra användarvillkor. Termerna ”Företaget”, ”Vi själva”, ”Vi”, ”Vår” och ”Oss” syftar på vårt företag. Termerna ”part”, ”parter” eller ”oss” avser både dig och vårt företag, eller antingen dig eller vårt företag.

Dessa villkor avser avtalet mellan dig och vårt företag, vilket inkluderar betalning för våra tjänster och produkter, och vårt åtagande att tillgodose dina behov. Detta avtal omfattas av lagstiftningen i det land där du använder webbplatsen.

Vi kan använda olika ord, som singular- eller pluralformer, stora bokstäver eller könsspecifika termer, men dessa termer betyder samma sak och gäller för alla användare av webbplatsen.

Kakor

Vi använder cookies på Trade 500 Intal. När du använder vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår integritetspolicy. Många webbplatser använder cookies för att komma ihåg information om användarna under deras besök. Vi använder cookies i vissa delar av vår webbplats för att göra det lättare för besökare att använda dessa delar. Vissa av våra affiliate- och reklampartners kan också använda cookies på vår webbplats. Detta hjälper dem att tillhandahålla riktade annonser och andra tjänster som är relevanta för dig.

Licens

Om inte annat anges äger Trade 500 Intal och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna i allt Trade 500 Intal. Alla immateriella rättigheter förbehålls. Du får visa och/eller skriva ut Trade 500 Intal Pages för personligt bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges i dessa användarvillkor.

Det får du inte göra:

 1. Trade 500 Intal återutgivet material.
 2. Sälja, hyra ut eller underlicensiera Trade 500 Intal.
 3. Återskapa, duplicera eller kopiera material från Trade 500 Intal.

Vidaredistribuera innehåll från Trade 500 Intal (om inte innehållet är avsett att vidaredistribueras).

Kommentarer från användare

 1. Detta avtal träder i kraft idag.
 2. Vissa delar av denna webbplats erbjuder användarna möjlighet att publicera och utbyta åsikter, information, material och data (”Kommentarer”) på delar av webbplatsen. Trade 500 Intal granskar, redigerar, publicerar eller granskar inte Kommentarer innan de visas. Webbplatsen och kommentarerna återspeglar inte synpunkter eller åsikter från Trade 500 Intal, dess ombud eller dotterbolag. Kommentarer representerar den uppfattning och åsikt som den person som publicerar denna uppfattning eller åsikt har. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska Trade 500 Intal inte hållas ansvarigt för några kommentarer eller några förlustkostnader, ansvar, skador eller utgifter som orsakats och/eller lidits till följd av användningen av och/eller publicering och/eller förekomsten av kommentarerna på denna webbplats.
 3. Trade 500 Intal förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som den efter eget gottfinnande anser vara olämpliga, stötande eller på annat sätt bryter mot dessa användarvillkor.
 4. Du garanterar och försäkrar att:
  1. Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och du har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;
  2. Kommentarerna får inte kränka någon immateriell rättighet, inklusive men inte begränsat till någon upphovsrätt, patent eller varumärke eller annan äganderätt för någon tredje part;
  3. Kommentarerna kommer inte att innehålla något ärekränkande, förtalande, kränkande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material eller något material som utgör en invasion av privatlivet
  4. Kommentarer får inte användas för att värva eller marknadsföra företag eller kunder, eller för att skildra handel eller olaglig verksamhet.
 5. Du ger härmed Trade 500 Intal en icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, modifiera och auktorisera andra att använda, reproducera och modifiera dina kommentarer i någon form, format eller medium.

Hyperlänkning till vårt innehåll

 1. Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt medgivande:
  1. Myndigheter;
  2. sökmotorer;
  3. informationsorganisationer;
  4. Distributörer av onlinekataloger får, när de listar oss i en katalog, länka till vår webbplats på samma sätt som de länkar till webbplatserna för andra listade företag; OCH
  5. Systemwide Accredited Businesses, exklusive ideella organisationer, shoppingcenter för välgörenhet och insamlingsgrupper för välgörenhet, som inte får länka till vår webbplats.
 2. Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, publikationer eller annan information på den webbplats som länken avser: (a) är inte på något sätt vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den närstående parten och dess produkter eller tjänster, och (c) är lämplig för sammanhanget på den länkande partens webbplats.
 3. Vi kan, efter eget gottfinnande, granska och godkänna andra förfrågningar om anslutning från följande typer av organisationer:
  1. Kända källor till konsument- och/eller företagsinformation såsom handelskammare, American Automobile Association, AARP och Consumers Union;
  2. dot.com sociala nätverkssajter;
  3. Klubbar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer, inklusive välgörenhetsorganisationer,
  4. Distributörer av kataloger online;
  5. Internetportaler;
  6. Redovisnings-, advokat- och konsultbyråer vars huvudsakliga kunder är företag, OCH
  7. Utbildningsinstitutioner och yrkesorganisationer.

Vi kommer att acceptera förfrågningar om anslutning från dessa organisationer om vi bedömer att så är fallet: (a) Förbindelsen kommer inte att påverka oss eller våra ackrediterade verksamheter negativt (t.ex. branschorganisationer eller andra organisationer som representerar i sig tvivelaktiga verksamheter, såsom möjligheter att arbeta hemifrån för de anställda, som tillåts kombinera ); (b) organisationen har inga otillfredsställande resultat hos oss; (c) fördelen för oss av den synlighet som är förknippad med hyperlänken uppväger bristen på Trade 500 Intal, och (d) om länken är i samband med allmän information om resurserna eller är förenlig med det redaktionella innehållet i ett nyhetsbrev eller liknande produkt som främjar organisationens uppdrag.

Dessa organisationer får länka till vår hemsida, publikationer eller annan information på webbplatsen, förutsatt att länken: (a) är inte vilseledande på något sätt; (b) inte felaktigt antyder sponsring, stöd eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster, och (c) är lämplig för sammanhanget på den länkande partens webbplats.

Om du tillhör de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av en länk till vår webbplats, måste du meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Ange ditt namn, organisationsnamn, kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer och/eller e-postadress) samt webbadressen, en lista över webbadresser från vilka du avser att skicka en länk till vår webbplats och en lista över webbadresser till vilka den webbplats du vill länka till. Vänligen räkna med 2-3 veckors svarstid.

Godkända organisationer kan hänvisa till vår webbplats på följande sätt:

 1. Använda vårt företagsnamn; ELLER
 2. Använda en uniform resource locator (webbadress) som är länkad till, ELLER
 3. Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats eller relaterat material som är meningsfull i sammanhanget och formatet för innehållet på sidan för den länkade webbplatsen.

Du får inte använda Trade 500 Intal logotyp eller annan grafik för att länka utan ett licensavtal för varumärket.

Ramar

Du får inte skapa ramar runt vår webbplats eller använda andra metoder för att ändra hur vår webbplats ser ut utan vårt skriftliga tillstånd.

Det innebär att du inte får ändra webbplatsens visuella presentation eller utseende på något sätt, såvida vi inte har gett dig ett skriftligt förhandsgodkännande.

Ansvar för innehåll

Vi är inte ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att hålla oss skadeslösa från alla anspråk som uppstår på grund av eller på din webbplats. Ingen länk får förekomma på någon sida på din webbplats eller i något sammanhang som innehåller innehåll eller material som kan uppfattas som ärekränkande, obscent eller brottsligt, eller som är intrång, på annat sätt intrång eller intrång eller någon annan tredje part som förespråkar intrång i rättigheter.

Förbehåll för rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och efter eget gottfinnande kräva att du tar bort alla eller någon specifik länk till vår webbplats. Du samtycker till att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor och länkpolicy. Genom att fortsätta länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor för länkar.

Ta bort länkar från vår webbplats

Om du anser att någon länk på vår webbplats eller någon länkad webbplats av någon anledning är olämplig, vänligen kontakta oss i detta avseende. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar, men är inte skyldiga att göra det eller svara direkt till dig.

Även om vi strävar efter att säkerställa att informationen på denna webbplats är korrekt, garanterar vi inte att den är fullständig eller korrekt. Vi gör inte heller något åtagande att säkerställa att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls aktuellt.

Ansvarsfriskrivning

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag friskriver vi oss från alla utfästelser, garantier och villkor som rör vår webbplats och din användning av den (inklusive, men inte begränsat till, garantier om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål och/eller lagstadgade garantier). eller använda med vederbörlig omsorg och kompetens). Inget i detta meddelande kommer att göra det:

 1. begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vårdslöshet;
 2. begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
 3. begränsa våra eller dina skyldigheter på ett sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; Obsession
 4. att utesluta alla våra skyldigheter som inte kan uteslutas enligt relevant lagstiftning.

De begränsningar och uteslutningar av ansvar som anges i detta avsnitt och i detta juridiska meddelande: (a) omfattas av föregående punkt, och (b) reglera alla skyldigheter som uppstår ur eller i samband med ämnet för denna ansvarsfriskrivning, inklusive skyldigheter som uppstår i kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet) och brott mot lagstadgad skyldighet.

I den mån vi tillhandahåller webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen kostnadsfritt ska vi inte hållas ansvariga för eventuella förluster eller skador.