Noteikumi un nosacījumi

Šajos pakalpojuma noteikumos ir izklāstīti noteikumi un noteikumi par Trade 500 Intal vietnes lietošanu.

Trade 500 Intal atrodas:

16 Collyer Quay, Singapūra 049318

Izmantojot Trade 500 Intal tīmekļa vietni, mēs pieņemam, ka jūs piekrītat visiem šajā lapā minētajiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzu, neturpiniet izmantot vietni.

Termini “Klients”, “Jūs” un “Jūsu” attiecas uz jums kā personu, kas izmanto vietni un piekrīt mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Termini “Uzņēmums”, “Mēs”, “Mēs”, “Mūsu” un “Mums” attiecas uz mūsu uzņēmumu. Termini “Puse”, “Puses” vai “Mēs” attiecas gan uz jums, gan mūsu uzņēmumu, vai arī uz jums vai mūsu uzņēmumu.

Šie noteikumi attiecas uz līgumu starp jums un mūsu uzņēmumu, kas ietver samaksu par mūsu pakalpojumiem un produktiem un mūsu apņemšanos apmierināt jūsu vajadzības. Uz šo līgumu attiecas tās valsts tiesību akti, kurā izmantojat vietni.

Mēs varam lietot dažādus vārdus, piemēram, vienskaitļa vai daudzskaitļa formas, lielo sākumburtu vai dzimtes terminu, taču šie termini nozīmē vienu un to pašu un attiecas uz visiem vietnes lietotājiem.

Sīkfaili

Mēs izmantojam sīkfailus vietnē Trade 500 Intal. Kad izmantojat mūsu vietni, jūs piekrītat, ka mēs izmantojam sīkfailus, kā aprakstīts mūsu konfidencialitātes politikā. Daudzās vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai palīdzētu atcerēties informāciju par lietotājiem to apmeklējumu laikā. Dažās mūsu vietnes sadaļās mēs izmantojam sīkfailus, lai apmeklētājiem būtu vieglāk izmantot šīs sadaļas. Daži mūsu partneru un reklāmas partneri mūsu vietnē var izmantot arī sīkfailus. Tas palīdz tiem nodrošināt mērķtiecīgas reklāmas un citus jums atbilstošus pakalpojumus.

Licence

Ja vien nav norādīts citādi, intelektuālā īpašuma tiesības uz visiem Trade 500 Intal materiāliem pieder Trade 500 Trade 500 Intal un/vai tās licences devējiem. Visas intelektuālā īpašuma tiesības aizsargātas. Jūs varat apskatīt un/vai izdrukāt Trade 500 Intal lapas personīgai lietošanai, ievērojot šajos lietošanas noteikumos noteiktos ierobežojumus.

Jūs nedrīkstat:

 1. Trade 500 Intal atkārtota izdošanas materiāls.
 2. pārdot, iznomāt vai licencēt Trade 500 Intal saturu.
 3. Reproducēt, pavairot vai kopēt jebkuru materiālu no Trade 500 Intal.

Tālāk izplatīt Trade 500 Intal saturu (ja vien saturs nav paredzēts tālākai izplatīšanai).

Lietotāju komentāri

 1. Šis nolīgums stājas spēkā šodien.
 2. Dažās šīs tīmekļa vietnes daļās lietotāji var publicēt un apmainīties ar viedokļiem, informāciju, materiāliem un datiem (“komentāri”) par tīmekļa vietnes daļām. Trade 500 Intal nepārskata, nerediģē, neveic komentāru publicēšanu vai pārskatīšanu pirms to parādīšanās. Vietne un komentāri neatspoguļo Trade 500 Intal, tās aģentu vai saistīto uzņēmumu uzskatus vai viedokļus. Komentāri atspoguļo tos publicējušās personas viedokli un uzskatus. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Trade 500 Intal nav atbildīgs par jebkādiem Komentāriem vai jebkādiem zaudējumiem, izmaksām, atbildību, zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies un/vai radušies Komentāru izmantošanas un/vai publicēšanas un/vai parādīšanās šajā tīmekļa vietnē rezultātā.
 3. Trade 500 Intal patur tiesības uzraudzīt visus komentārus un pēc saviem ieskatiem dzēst visus komentārus, kurus tā uzskata par nepiemērotiem, aizskarošiem vai citādi pārkāpjošiem šos lietošanas noteikumus.
 4. Jūs garantējat un apliecināt, ka:
  1. Jums ir tiesības publicēt Komentārus mūsu tīmekļa vietnē, un jums ir visas nepieciešamās licences un piekrišana to darīt;
  2. Komentāri nepārkāpj nekādas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp, bet ne tikai, autortiesības, patentus, preču zīmes vai citas trešo personu īpašumtiesības;
  3. Komentāri nesatur nekādus apmelojošus, apmelojošus, aizskarošus, aizskarošus, nepieklājīgus vai citādi nelikumīgus materiālus vai materiālus, kas ir privātuma aizskārums.
  4. Komentāri netiks izmantoti, lai pieprasītu vai veicinātu uzņēmējdarbību vai pasūtījumus, vai lai attēlotu tirdzniecību vai nelikumīgas darbības.
 5. Ar šo jūs piešķirat Trade 500 Intal neekskluzīvu, bezmaksas licenci izmantot, reproducēt, modificēt un atļaut citiem izmantot, reproducēt un modificēt jūsu komentārus jebkurā formā, formātā vai nesējā.

Hipersaites uz mūsu saturu

 1. Tālāk norādītās organizācijas var izveidot saites uz mūsu vietni bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas:
  1. Valdības aģentūras;
  2. meklētājprogrammas;
  3. informācijas organizācijas;
  4. Tiešsaistes katalogu izplatītāji, iekļaujot mūs katalogā, var izveidot saiti uz mūsu tīmekļa vietni tādā pašā veidā, kā tie veido saites uz citu sarakstā iekļauto uzņēmumu tīmekļa vietnēm; UN
  5. Visas sistēmas akreditētie uzņēmumi, izņemot reklāmas bezpeļņas organizācijas, labdarības tirdzniecības centrus un labdarības līdzekļu vākšanas grupas, kas nedrīkst izmantot hipersaites uz mūsu vietni.
 2. Šīs organizācijas var pievienot saiti uz mūsu mājas lapu, publikācijām vai citu informāciju vietnē, uz kuru ir saikne: (a) nekādā veidā nav maldinošs; (b) nepatiesi nenorāda uz saistītās puses un tās produktu vai pakalpojumu sponsorēšanu, apstiprināšanu vai atbalstīšanu; un (c) ir atbilstošs saikni saturošās puses tīmekļa vietnes kontekstam.
 3. Mēs pēc saviem ieskatiem varam izskatīt un apstiprināt citus pieslēguma pieprasījumus no šāda veida organizācijām:
  1. Pazīstami patērētāju un/vai uzņēmējdarbības informācijas avoti, piemēram, Tirdzniecības kameras, Amerikas Automobiļu asociācija, AARP un Patērētāju savienība;
  2. dot.com sociālo tīklu vietnes;
  3. klubi vai citas grupas, kas pārstāv labdarības organizācijas, tostarp labdarības organizācijas,
  4. Tiešsaistes katalogu izplatītāji;
  5. Interneta portāli;
  6. grāmatvedības, juridiskie un konsultāciju uzņēmumi, kuru galvenie klienti ir uzņēmumi; UN
  7. Izglītības iestādes un profesionālās asociācijas.

Mēs pieņemsim savienojuma pieprasījumus no šīm organizācijām, ja to konstatēsim: (a) savienojums negatīvi neietekmēs mūs vai mūsu akreditētos uzņēmumus (piemēram, tirdzniecības asociācijas vai citas organizācijas, kas pārstāv pēc būtības apšaubāmas darbības, piemēram, iespējas no mājām darbiniekiem, kuriem ir atļauts apvienoties ); (b) organizācijai nav neapmierinošu saistību ar mums; (c) ar hipersaiti saistītais redzamības ieguvums mums atsver Trade 500 Intal trūkumu; un (d) ja saite ir vispārējas informācijas par resursiem kontekstā vai atbilst informatīvā biļetena vai līdzīga produkta, kas popularizē organizācijas misiju, redakcionālajam saturam.

Šīs organizācijas var pievienot saiti uz mūsu mājas lapu, publikācijām vai citu tīmekļa vietnes informāciju, ja saite: (a) nekādā veidā nav maldinošs; (b) nepatiesi nenorāda, ka tiek sponsorēta, atbalstīta vai apstiprināta sasaistes puse un tās produkti vai pakalpojumi; un (c) ir atbilstošs saikni saturošās puses tīmekļa vietnes kontekstam.

Ja piederat pie 2. punktā minētajām organizācijām un vēlaties, lai jūsu vietnē būtu saite uz mūsu vietni, jums par to mums jāpaziņo, rakstot e-pastu uz [email protected]. Norādiet savu vārdu, organizācijas nosaukumu, kontaktinformāciju (piemēram, tālruņa numuru un/vai e-pasta adresi), kā arī vietnes URL, URL, no kuriem vēlaties sūtīt uz mūsu vietni, un URL, uz kuriem vēlaties izveidot saiti, sarakstu. Lūdzu, sagaidiet atbildi 2-3 nedēļas.

Apstiprinātās organizācijas var atsaukties uz mūsu vietni šādi:

 1. Izmantojot mūsu uzņēmuma nosaukumu; VAI
 2. izmantojot vienotu resursu meklētāju (tīmekļa adresi), uz kuru ir saite; VAI
 3. Izmantojot jebkuru citu mūsu vietnes vai saistīto materiālu aprakstu, kas ir jēgpilns sasaistītās vietnes lapas satura kontekstā un formātā.

Jūs nedrīkstat izmantot Trade 500 Intal logotipu vai citu grafiku, lai izveidotu saiti bez preču zīmes licences līguma.

Rāmji

Bez mūsu rakstiskas atļaujas jums nav atļauts veidot rāmjus ap mūsu vietni vai izmantot citas metodes, lai mainītu mūsu vietnes izskatu.

Tas nozīmē, ka jūs nekādā veidā nevarat mainīt mūsu vietnes vizuālo noformējumu vai izskatu, ja vien mēs neesam devuši jums iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

Atbildība par saturu

Mēs neesam atbildīgi par saturu, kas parādās jūsu vietnē. Jūs piekrītat atlīdzināt un pasargāt mūs no jebkādām prasībām, kas izriet no jūsu vietnes vai ir saistītas ar to. Nevienā jūsu tīmekļa vietnes lapā vai kontekstā nedrīkst parādīties saite, kas satur saturu vai materiālu, kuru var uzskatīt par apmelojošu, nepieklājīgu vai noziedzīgu, vai kas ir tiesību pārkāpums, citādi pārkāpj tiesības, vai kas ir tiesību pārkāpums vai jebkuras citas trešās personas tiesību pārkāpumu aizstāvība.

Tiesību rezervēšana

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem pieprasīt, lai jūs dzēstu visas vai jebkuru konkrētu saiti uz mūsu vietni. Jūs piekrītat pēc pieprasījuma nekavējoties dzēst visas saites uz mūsu vietni. Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šos lietošanas noteikumus un saišu politiku. Turpinot izmantot saiti uz mūsu vietni, jūs piekrītat, ka jums ir saistoši šie saitēm piemērojamie lietošanas noteikumi.

Saites noņemšana no mūsu vietnes

Ja kāda iemesla dēļ uzskatāt, ka kāda saite mūsu vietnē vai saistītā vietnē ir nepieņemama, lūdzu, sazinieties ar mums šajā sakarā. Mēs izskatīsim pieprasījumus dzēst saites, taču mums nav pienākuma to darīt vai atbildēt tieši jums.

Lai gan mēs cenšamies nodrošināt, ka šajā vietnē sniegtā informācija ir pareiza, mēs negarantējam tās pilnīgumu vai precizitāti; Mēs arī neuzņemamies saistības nodrošināt, ka tīmekļa vietne ir pieejama vai ka tajā pieejamie materiāli tiek atjaunināti.

Atruna

Mēs atsakāmies no visiem apgalvojumiem, garantijām un nosacījumiem, kas attiecas uz mūsu vietni un tās lietošanu (tostarp, bet ne tikai, no apmierinošas kvalitātes garantijām, atbilstības konkrētam mērķim un/vai likumā noteiktajām garantijām), ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti. vai izmantot ar pienācīgu rūpību un kompetenci). Nekas šajā paziņojumā nav norādīts:

 1. ierobežot vai izslēgt mūsu vai jūsu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem, kas radušies nolaidības dēļ;
 2. ierobežot vai izslēgt mūsu vai jūsu atbildību par krāpšanu vai krāpniecisku maldināšanu;
 3. ierobežot mūsu vai jūsu saistības tādā veidā, kas nav atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; Obsesija
 4. izslēgt visas mūsu saistības, kuras nevar izslēgt saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

Šajā sadaļā un šajā Juridiskajā paziņojumā noteiktie atbildības ierobežojumi un izņēmumi: (a) uz tiem attiecas iepriekšējais punkts; un (b) reglamentē visas saistības, kas izriet no šā atteikuma no atbildības vai ir saistītas ar šā atteikuma priekšmetu, tostarp saistības, kas izriet no līguma, delikta (tostarp nolaidības) un likumā noteikto pienākumu neizpildes.

Ciktāl mēs nodrošinām tīmekļa vietni un tajā pieejamo informāciju un pakalpojumus bez maksas, mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu.