Voorwaarden en Condities

Deze servicevoorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van deTrade 500 Intal Website.

Trade 500 Intal is gevestigd op:

16 Collyer Quay, Singapore 049318

Door de Trade 500 Intal website te gebruiken, gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met alle servicevoorwaarden die op deze pagina staan vermeld. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u de website niet verder te gebruiken.

De termen “Klant”, “U” en “Uw” verwijzen naar u als persoon die de website gebruikt en akkoord gaat met onze servicevoorwaarden. De termen “Het bedrijf”, “Ons”, “Wij”, “Onze” en “Ons” verwijzen naar ons bedrijf. De termen “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijzen naar zowel u als ons bedrijf, of ofwel u ofwel ons bedrijf.

Deze voorwaarden verwijzen naar de overeenkomst tussen u en ons bedrijf, waaronder de betaling voor onze diensten en producten en onze belofte om aan uw behoeften te voldoen. Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetten van het land waar u de website gebruikt.

We kunnen verschillende woorden gebruiken, zoals enkelvoud of meervoud, hoofdlettergebruik of geslachtsspecifieke termen, maar deze termen betekenen hetzelfde en zijn van toepassing op alle gebruikers van de website.

Cookies

We gebruiken cookies op Trade 500 Intal. Wanneer u onze website gebruikt, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies zoals beschreven in ons privacybeleid. Veel websites gebruiken cookies om informatie over gebruikers tijdens hun bezoeken te onthouden. We gebruiken cookies in sommige delen van onze website om het voor bezoekers gemakkelijker te maken om die delen te gebruiken. Sommige van onze affiliate- en reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken op onze website. Dit helpt hen om gerichte advertenties en andere services aan te bieden die relevant zijn voor jou.

Licentie

Tenzij anders vermeld, zijn Trade 500 Intal en/of haar licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op alle Trade 500 Intal Materialen. Alle intellectuele eigendomsrechten voorbehouden. U mag de Trade 500 Intal Pages bekijken en/of afdrukken voor persoonlijk gebruik, onderhevig aan de beperkingen zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden.

Dat mag niet:

 1. Trade 500 Intal heruitgave materiaal.
 2. Trade 500 Intal verkopen, verhuren of in sublicentie geven.
 3. Materiaal van Trade 500 Intal reproduceren, dupliceren of kopiëren.

Inhoud van Trade 500 Intal opnieuw distribueren (tenzij de inhoud bedoeld is om opnieuw te worden gedistribueerd).

Reacties van gebruikers

 1. Deze overeenkomst is vandaag van kracht.
 2. Sommige delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen, informatie, materialen en gegevens (“Reacties”) te plaatsen en uit te wisselen op delen van de website. Trade 500 Intal controleert, bewerkt, plaatst of beoordeelt geen opmerkingen voordat ze worden weergegeven. De site en de opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten of meningen van Trade 500 Intal, haar agenten of gelieerde ondernemingen. Reacties geven het standpunt en de mening weer van de persoon die dat standpunt of die mening post. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Trade 500 Intal niet aansprakelijk voor enige Opmerkingen of enig verlies, kosten, aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen en/of het verschijnen van de Opmerkingen op deze website.
 3. Trade 500 Intal behoudt zich het recht voor alle opmerkingen te controleren en naar eigen goeddunken opmerkingen te verwijderen die ongepast, beledigend of anderszins in strijd met deze gebruiksvoorwaarden zijn.
 4. U garandeert en verklaart dat:
  1. Je hebt het recht om de Reacties op onze website te plaatsen en je hebt alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
  2. De Opmerkingen zullen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van derden;
  3. De Reacties zullen geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten of materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy.
  4. Reacties worden niet gebruikt om zaken of klanten te vragen of te promoten, of om handel of illegale activiteiten af te beelden.
 5. U verleent Trade 500 Intal hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen en anderen toestemming te geven om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te wijzigen in welke vorm, indeling of medium dan ook.

Hyperlinken naar onze inhoud

 1. De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een link naar onze website plaatsen:
  1. Overheidsinstellingen;
  2. zoekmachines;
  3. informatieorganisaties;
  4. Distributeurs van onlinegidsen mogen, wanneer ze ons in een gids opnemen, een link naar onze website opnemen op dezelfde manier als ze een link opnemen naar de websites van andere opgenomen bedrijven; EN
  5. Systemwide Accredited Businesses, met uitzondering van adverterende non-profits, winkelcentra voor goede doelen en fondsenwervende groepen voor goede doelen, die geen hyperlink naar onze site mogen plaatsen.
 2. Deze organisaties kunnen een link plaatsen naar onze homepage, publicaties of andere informatie op de site waarop de link staat: (a) is op geen enkele manier misleidend; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de verbonden partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) passend is voor de context van de website van de koppelende partij.
 3. We kunnen naar eigen goeddunken andere verbindingsaanvragen van de volgende soorten organisaties beoordelen en goedkeuren:
  1. Bekende bronnen van consumenten- en/of bedrijfsinformatie zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union;
  2. dot.com sociale netwerksites;
  3. Clubs of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen, inclusief goede doelen,
  4. Online catalogus distributeurs;
  5. Internetportalen;
  6. Accountants-, juridische en adviesbureaus die voornamelijk bedrijven als klant hebben; EN
  7. Onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen.

We accepteren verbindingsverzoeken van deze organisaties als we dat vaststellen: (a) de verbinding geen nadelige invloed zal hebben op ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties die inherent twijfelachtige activiteiten vertegenwoordigen, zoals kansen vanuit huis van de werknemers, die mogen combineren ); (b) de organisatie geen onbevredigende prestaties bij ons heeft geleverd; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink opweegt tegen het gebrek aan Trade 500 Intal; en (d) als de link in de context staat van algemene informatie over de bronnen of consistent is met de redactionele inhoud van een nieuwsbrief of vergelijkbaar product dat de missie van de organisatie promoot.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, op voorwaarde dat de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) passend is voor de context van de website van de koppelende partij.

Als u behoort tot de organisaties die in paragraaf 2 hierboven worden genoemd en geïnteresseerd bent in een link naar onze site, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Geef uw naam, organisatienaam, contactgegevens (zoals telefoonnummer en/of e-mailadres), evenals de URL van de website, een lijst met URL’s van waaruit u naar onze site wilt sturen en een lijst met URL’s waarnaar de site waarnaar u wilt linken. Houd rekening met 2-3 weken voor een reactie.

Erkende organisaties kunnen als volgt naar onze site verwijzen:

 1. Onze bedrijfsnaam gebruiken; OF
 2. Met behulp van een uniform resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; OF
 3. Door een andere beschrijving van onze website of gerelateerde materialen te gebruiken die zinvol is in de context en het formaat van de inhoud op de pagina van de gekoppelde site.

U mag het logo van Trade 500 Intal of andere afbeeldingen niet gebruiken om een koppeling te maken zonder een licentieovereenkomst voor het handelsmerk.

Kozijnen

Het is niet toegestaan om frames rond onze website te maken of andere methoden te gebruiken om het uiterlijk van onze website te veranderen zonder onze schriftelijke toestemming.

Dit betekent dat u de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website op geen enkele manier mag wijzigen, tenzij wij u hiervoor vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven.

Inhoud aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle claims die voortkomen uit of op uw website. Er mag geen link worden weergegeven op een pagina van uw website of in een context die inhoud of materiaal bevat dat kan worden opgevat als lasterlijk, obsceen of crimineel, of dat inbreuk pleegt, anderszins inbreuk pleegt of inbreuk pleegt op rechten van derden.

Voorbehoud van rechten

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken van u te eisen dat u alle of een specifieke link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in alle links naar onze website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door naar onze website te blijven linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden voor linken.

Verwijderen van links van onze website

Als u een link op onze site of een gelinkte site om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, neem dan contact met ons op. We zullen verzoeken om koppelingen te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om u direct te antwoorden.

Hoewel we ernaar streven dat de informatie op deze website correct is, kunnen we de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen; we kunnen ook niet garanderen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijzen wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en uw gebruik ervan af (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en/of wettelijke garanties). of met de nodige zorg en competentie gebruiken). Niets in deze kennisgeving zal:

 1. onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid beperken of uitsluiten;
 2. onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of een frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;
 3. onze of uw verplichtingen beperken op een manier die niet is toegestaan door de toepasselijke wetgeving; Obsessie
 4. om al onze verplichtingen uit te sluiten die volgens de relevante wetgeving niet kunnen worden uitgesloten.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid die in dit gedeelte en in deze juridische kennisgeving worden uiteengezet: (a) onder het voorgaande lid vallen; en (b) gelden voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit of in verband staan met het onderwerp van deze disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en schending van wettelijke verplichtingen.

Voor zover wij de website en de informatie en diensten op de website gratis ter beschikking stellen, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade.