Integritetspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver policyn för Trade 500 Intal, 16 Collyer Quay, Singapore 049318, e-post: trade500intal.com om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats (trade500intal.com. (”Tjänsten”). Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och utlämnande av din information i enlighet med denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till detta, ber vi dig att inte komma åt eller använda Tjänsten.

Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade sekretesspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn träder i kraft 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras i tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter denna tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade sekretesspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

 • Namn
 • E-post
 • Mobil
 • Betalningsinformation

HUR TRADE 500 INTAL ANVÄNDER DIN INFORMATION

Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:

 • Marknadsföring/ reklam
 • Skapa användarkonto
 • Insamling av kundfeedback
 • Behandling av betalning
 • Stöd
 • Riktad reklam
 • Hantera kundorder
 • Skydd av anläggningar
 • Lösning av tvister
 • Hantera användarkonto

Om vi vill använda dina uppgifter för något annat ändamål kommer vi att be dig om ditt samtycke och använda dina uppgifter först när vi har fått ditt samtycke och då endast för det eller de ändamål som samtycket avser, såvida vi inte är skyldiga att göra något annat enligt lag.

LAGRING AV DINA UPPGIFTER

Vi behåller dina personuppgifter hos oss i 90 dagar till 2 år efter att användarkonton förblivit inaktiva eller så länge vi behöver dem för att uppfylla de syften för vilka de samlades in enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, t.ex. för registerhållning/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl som upprätthållande av juridiska rättigheter, bedrägeribekämpning osv. Återstående anonym information och samlad information, där ingen av dem identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

DINA RÄTTIGHETER

Beroende på tillämplig lag kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss att dela (porta) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla eventuellt samtycke du gett oss att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in ett klagomål till en rättslig myndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämplig lag. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på trade500intal.com. Vi kommer att besvara din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Du kan välja bort direktmarknadsföring eller den profilering som vi utför i marknadsföringssyfte genom att skriva till oss på trade500intal.com

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla de personuppgifter som krävs eller återkallar ditt samtycke till att behandla dem för de ändamål som krävs, kanske du inte kan få tillgång till eller använda de tjänster för vilka dina uppgifter efterfrågades.

COOKIES ETC.

Om du vill veta mer om hur vi använder dessa och dina val i förhållande till dessa spårningstekniker, se vår Cookiepolicy.

SÄKERHET

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information som du överför till oss och du gör det på egen risk.

KLAGOMÅLSANSVARIG/OMBUD FÖR DATASKYDD

Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av din information som finns tillgänglig hos oss, kan du skicka e-post till vår klagomålsansvarige på Trade 500 Intal, gatunamn, nummer, e-post: trade500intal.com Vi kommer att ta upp dina frågor i enlighet med tillämplig lag.