Tingimused

Käesolevad kasutustingimused kirjeldavad Trade 500 Intal veebilehe kasutamise reegleid ja eeskirju.

Trade 500 Intal asub aadressil:

16 Collyer Quay, Singapur 049318

Trade 500 Intal veebilehe kasutamisega eeldame, et nõustute kõigi sellel leheküljel loetletud teenusetingimustega. Kui te ei nõustu nende tingimustega, ärge jätkake veebilehe kasutamist.

Mõisted “klient”, “teie” ja “teie” viitavad teile kui isikule, kes kasutab veebilehte ja nõustub meie teenusetingimustega. Mõisted “Ettevõte”, “Meie”, “Meie”, “Meie” ja “Me” viitavad meie ettevõttele. Mõisted “osapool”, “osapooled” või “meie” viitavad nii teile kui ka meie ettevõttele või kas teile või meie ettevõttele.

Need tingimused viitavad teie ja meie ettevõtte vahelisele lepingule, mis hõlmab meie teenuste ja toodete eest tasumist ning meie kohustust rahuldada teie vajadusi. Käesoleva lepingu suhtes kohaldatakse selle riigi seadusi, kus te veebilehte kasutate.

Me võime kasutada erinevaid sõnu, nagu ainsuse või mitmuse vormid, suurtähtedega kirjutamine või soospetsiifilised terminid, kuid need terminid tähendavad sama asja ja kehtivad kõigi veebisaidi kasutajate suhtes.

Küpsised

Me kasutame küpsiseid Trade 500 Intal. Kui kasutate meie veebisaiti, nõustute küpsiste kasutamisega, nagu on kirjeldatud meie privaatsuspoliitikas. Paljud veebisaidid kasutavad küpsiseid, et aidata mäletada teavet kasutajate kohta nende külastuste ajal. Kasutame küpsiseid meie veebisaidi mõnes valdkonnas, et hõlbustada külastajate jaoks nende valdkondade kasutamist. Mõned meie partner- ja reklaamipartnerid võivad samuti kasutada meie veebisaidil küpsiseid. See aitab neil pakkuda sihtotstarbelisi reklaame ja muid teenuseid, mis on teie jaoks asjakohased.

Litsents

Kui ei ole märgitud teisiti, kuuluvad kõik Trade 500 Intal Trade 500 Intal materjalide intellektuaalomandi õigused Trade 500 Intal ja/või tema litsentsiandjatele. Kõik intellektuaalomandi õigused kaitstud. Te võite vaadata ja/või printida Trade 500 Intal lehekülgi isiklikuks kasutamiseks vastavalt käesolevates kasutustingimustes sätestatud piirangutele.

Te ei tohi:

 1. Trade 500 Intal uusversiooni materjal.
 2. Müüa, rentida või all-litsentsida Trade 500 Intal sisu.
 3. reprodutseerida, paljundada või kopeerida mis tahes materjali Trade 500 Intal.

Trade 500 Intal ’i sisu levitamine (välja arvatud juhul, kui sisu on mõeldud levitamiseks).

Kasutaja kommentaarid

 1. Käesolev leping jõustub täna.
 2. Mõned selle veebisaidi osad pakuvad kasutajatele võimalust avaldada ja vahetada arvamusi, teavet, materjale ja andmeid (“Kommentaarid”) veebisaidi osades. Trade 500 Intal ei vaata, redigeeri, postita ega kontrolli kommentaare enne nende avaldamist. Sait ja kommentaarid ei kajasta Trade 500 Intal, tema esindajate või sidusettevõtete seisukohti ega arvamusi. Kommentaarid esindavad selle isiku seisukohta ja arvamust, kes selle arvamuse või arvamuse avaldab. Trade 500 Intal ei vastuta kohaldatava õigusega maksimaalselt lubatud ulatuses mis tahes kommentaaride või mis tahes kahjude, kulude, vastutuse, kahjude või kulutuste eest, mis on põhjustatud ja/või kantud käesoleva veebisaidi kommentaaride kasutamise ja/või avaldamise ja/või ilmumise tõttu.
 3. Trade 500 Intal jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada kõik kommentaarid, mida ta oma äranägemise järgi peab sobimatuks, solvavaks või muul viisil käesolevate kasutustingimuste rikkumiseks.
 4. Te garanteerite ja kinnitate, et:
  1. Teil on õigus postitada kommentaare meie veebisaidil ja teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;
  2. Kommentaarid ei riku ühtegi intellektuaalomandiõigust, sealhulgas, kuid mitte ainult, autoriõigust, patenti, kaubamärki või muud kolmandate isikute omandiõigust;
  3. Kommentaarid ei sisalda laimavat, laimavat, solvavat, ebasündsat või muul viisil ebaseaduslikku materjali või materjali, mis kujutab endast eraelu puutumatuse rikkumist.
  4. Kommentaarid ei kasutata äritegevuse või tavade taotlemiseks või edendamiseks ega kaubanduse või ebaseadusliku tegevuse kujutamiseks.
 5. Käesolevaga annate Trade 500 Intal mitteeksklusiivse, kasutustasuta litsentsi kasutada, reprodutseerida, muuta ja lubada teistel kasutada, reprodutseerida ja muuta teie kommentaare mis tahes vormis, formaadis või andmekandjal.

Hüperlinkid meie sisule

 1. Järgmised organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:
  1. Valitsusasutused;
  2. otsingumootorid;
  3. teabeorganisatsioonid;
  4. Interneti-kataloogide levitajad võivad meie kataloogi kandmisel meie veebisaidile viidata samamoodi, nagu nad viitavad teiste loetletud ettevõtete veebisaitidele; JA
  5. Systemwide akrediteeritud ettevõtted, välja arvatud mittetulundusühingud, heategevuslikud kaubanduskeskused ja heategevusgrupid, mis ei tohi meie veebilehele hüperlinki luua.
 2. Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule informatsioonile veebilehel, kui link on olemas: (a) ei ole kuidagi eksitav; (b) ei anna ekslikult mõista, et ta sponsoreerib, toetab või kiidab seotud osapoolt ja tema tooteid või teenuseid, ning (c) on sobiv linkiva osapoole veebisaidi konteksti jaoks.
 3. Me võime omal äranägemisel vaadata läbi ja heaks kiita muud tüüpi organisatsioonide ühendustaotlused:
  1. Tuntud tarbija- ja/või äriteabe allikad, nagu kaubanduskojad, American Automobile Association, AARP ja Consumers Union;
  2. dot.com suhtlusvõrgustikud;
  3. Klubid või muud heategevusorganisatsioone esindavad rühmad, sealhulgas heategevusorganisatsioonid,
  4. Online-kataloogi levitajad;
  5. Internetiportaalid;
  6. raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonifirmad, mille peamised kliendid on ettevõtted; JA
  7. haridusasutused ja kutseühingud.

Me võtame vastu nende organisatsioonide ühendustaotlused, kui me seda kindlaks teeme: (a) ühendus ei mõjuta meid või meie akrediteeritud ettevõtteid (näiteks kutseühingud või muud organisatsioonid, mis esindavad loomult küsitavaid tegevusi, nagu näiteks töötajate kodust tulenevad võimalused, mida on lubatud ühendada ); (b) organisatsioonil ei ole meie juures mitterahuldavaid tulemusi; (c) hüperlingiga seotud nähtavusest saadav kasu kaalub üles Trade 500 Intal’i puudumise; ja (d) kui link on seotud üldise teabega ressursside kohta või on kooskõlas organisatsiooni missiooni edendava uudiskirja või sarnase toote toimetuse sisuga.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele, tingimusel et link: (a) ei ole mingil viisil eksitav; (b) ei viita ekslikult linkiva osapoole ja tema toodete või teenuste sponsorlusele, kinnitamisele või heakskiitmisele ning (c) on sobiv linkiva osapoole veebisaidi konteksti jaoks.

Kui te kuulute punktis 2 loetletud organisatsioonidesse ja olete huvitatud lingist meie veebilehele, peate meid sellest teavitama e-posti aadressil [email protected]. Esitage oma nimi, organisatsiooni nimi, kontaktandmed (näiteks telefoninumber ja/või e-posti aadress), samuti veebisaidi URL, nimekiri URL-dest, kust te kavatsete meie saidile saata, ja nimekiri URL-dest, millele soovite linkida. Vastuse saamine kestab 2-3 nädalat.

Heakskiidetud organisatsioonid saavad meie saidile viidata järgmiselt:

 1. Kasutades meie ettevõtte nime; VÕI
 2. Kasutades ühtset ressursilokaatorit (veebiaadressi), mis on seotud; VÕI
 3. Kasutades mis tahes muud meie veebisaidi või sellega seotud materjalide kirjeldust, mis on lingitud saidi lehekülje sisu kontekstis ja formaadis mõistlik.

Te ei tohi kasutada Trade 500 Intal logo või muud graafikat linkimiseks ilma kaubamärgi litsentsilepinguta.

Raamid

Teil ei ole lubatud luua meie veebisaidi ümber raame ega kasutada muid meetodeid, et muuta meie veebisaidi välimust ilma meie kirjaliku loata.

See tähendab, et te ei saa meie veebisaidi visuaalset esitlust või välimust kuidagi muuta, kui me ei ole andnud teile selleks eelnevat kirjalikku nõusolekut.

Sisuline vastutus

Me ei vastuta teie veebisaidil ilmuva sisu eest. Te nõustute hüvitama ja hoidma meid kahjutuks mis tahes nõuete eest, mis tulenevad teie veebisaidist või teie veebisaidiga seoses. Teie veebisaidi ühelgi leheküljel või mis tahes kontekstis ei tohi ilmuda link, mis sisaldab sisu või materjali, mida võib pidada laimavaks, rüvetavaks või kuritegelikuks või mis on rikkuv, muul viisil rikkuv või õiguste rikkumist propageeriv või mis tahes muu kolmanda osapoole õiguste rikkumist propageeriv.

Õiguste reserveerimine

Me jätame endale õiguse igal ajal ja omal äranägemisel nõuda, et te eemaldaksite kõik või mõne konkreetse lingi meie veebisaidile. Te nõustute nõudmise korral viivitamatult eemaldama kõik lingid meie veebisaidile. Samuti jätame endale õiguse neid kasutustingimusi ja lingipoliitikat igal ajal muuta. Jätkates meie veebilehe linkimist, nõustute, et olete seotud nende linkimise kasutustingimustega.

Linkide eemaldamine meie veebilehelt

Kui leiate, et mõni link meie saidil või mõnel lingitud saidil on mingil põhjusel vastuvõetamatu, võtke meiega ühendust. Me kaalume taotlusi linkide eemaldamiseks, kuid ei ole kohustatud seda tegema ega teile otse vastama.

Kuigi me püüame tagada, et sellel veebisaidil olev teave oleks korrektne, ei garanteeri me selle täielikkust ega täpsust; samuti ei võta me endale kohustust tagada, et veebisait jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olev materjal on ajakohane.

Vastutusnõue

Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses loobume kõigist meie veebilehe ja selle kasutamisega seotud kinnitustest, garantiidest ja tingimustest (sealhulgas, kuid mitte ainult, garantiidest rahuldava kvaliteedi, sobivuse kohta konkreetseks otstarbeks ja/või seadusest tulenevatest garantiidest). või kasutada nõuetekohase hoolsuse ja pädevusega). Käesolevas teatises ei ole midagi:

 1. piirata või välistada meie või teie vastutust hooletusest põhjustatud surma või kehavigastuse eest;
 2. piirata või välistada meie või teie vastutust pettuse või petturliku väärkajastamise eest;
 3. piirata meie või teie kohustusi viisil, mis ei ole kohaldatava õigusega lubatud; Obsessioon
 4. välistada kõik meie kohustused, mida ei saa asjakohaste õigusaktide kohaselt välistada.

Käesolevas jaotises ja käesolevas õiguslikus teatises sätestatud vastutuse piirangud ja välistused: (a) mille suhtes kohaldatakse eelmist lõiget ja (b) reguleerib kõiki kohustusi, mis tulenevad käesoleva vastutuse välistamise teemast või on sellega seotud, sealhulgas lepingust, deliktist (sealhulgas hooletusest) ja seadusjärgsete kohustuste rikkumisest tulenevaid kohustusi.

Kuivõrd me pakume veebisaiti ning veebisaidil olevat teavet ja teenuseid tasuta, ei vastuta me kahjude eest.