Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú zásady spoločnosti Trade 500 Intal, 16 Collyer Quay, Singapur 049318, e-mail: trade500intal.com, týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich informácií, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky (trade500intal.com). (ďalej len „služba“). Prístupom k službe alebo jej používaním vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v Službe. Revidované Zásady budú účinné 180 dní od ich zverejnenia v Službe a váš ďalší prístup k Službe alebo jej používanie po tomto termíne bude znamenať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Preto vám odporúčame pravidelne kontrolovať túto stránku.

INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME

Zhromažďujeme a spracúvame o vás nasledujúce osobné údaje:

 • Názov
 • E-mail
 • Mobilný portál
 • Informácie o platbe

AKO TRADE 500 INTAL POUŽÍVA VAŠE INFORMÁCIE

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, budeme používať na tieto účely:

 • Marketing/propagačné
 • Vytvorenie používateľského konta
 • Zhromažďovanie spätnej väzby od zákazníkov
 • Spracovanie platby
 • Podpora
 • Cielená reklama
 • Správa objednávky zákazníka
 • Ochrana lokality
 • Riešenie sporov
 • Správa používateľského konta

Ak chceme vaše údaje použiť na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a vaše údaje použijeme len po získaní vášho súhlasu, a potom len na účel(y), na ktorý(é) sme súhlas udelili, pokiaľ nám zákon neukladá inú povinnosť.

UCHOVÁVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

Vaše osobné údaje budeme u nás uchovávať 90 dní až 2 roky po nečinnosti používateľských účtov alebo tak dlho, ako ich budeme potrebovať na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je podrobne uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Niektoré informácie môžeme potrebovať uchovávať dlhšie, napríklad na účely vedenia záznamov/správ v súlade s platnými zákonmi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je presadzovanie zákonných práv, prevencia podvodov atď. Zvyšné anonymné informácie a súhrnné informácie, ktoré vás neidentifikujú (priamo ani nepriamo), sa môžu uchovávať neobmedzene dlho.

VAŠE PRÁVA

V závislosti od platných právnych predpisov môžete mať právo na prístup k vašim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie, prípadne právo na získanie kópie vašich osobných údajov, právo obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, právo požiadať nás o poskytnutie (prenos) vašich osobných údajov inému subjektu, právo odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracúvanie vašich údajov, právo podať sťažnosť na zákonný orgán a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných právnych predpisov. Ak chcete uplatniť tieto práva, môžete nám napísať na adresu trade500intal.com. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Odmietnuť priamu marketingovú komunikáciu alebo profilovanie, ktoré vykonávame na marketingové účely, môžete tak, že nám napíšete na trade500intal.com.

Upozorňujeme, že ak nám neumožníte zhromažďovať alebo spracúvať požadované osobné údaje alebo odvoláte súhlas so spracúvaním týchto údajov na požadované účely, je možné, že nebudete mať prístup k službám, na ktoré boli vaše údaje požadované, alebo ich nebudete môcť využívať.

COOKIES ETC.

Viac informácií o tom, ako ich používame, a o vašich možnostiach v súvislosti s týmito technológiami sledovania nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie.

BEZPEČNOSŤ

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá a budeme používať primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich informácií, ktoré máme pod kontrolou. Vzhľadom na prirodzené riziká však nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť, a preto nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám odovzdáte, a robíte tak na vlastné riziko.

SŤAŽNOSTI / ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich informácií, ktoré sú u nás k dispozícii, môžete napísať nášmu pracovníkovi pre sťažnosti na adresu Trade 500 Intal, ulica, číslo, e-mail: trade500intal.com Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými zákonmi.