Adatvédelmi irányelvek

Ez az adatvédelmi szabályzat ismerteti a Trade 500 Intal, 16 Collyer Quay, Singapore 049318, e-mail: trade500intal.com irányelveit a weboldalunk (trade500intal.com) használata során gyűjtött adatok gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozóan. (a „Szolgáltatás”). A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön beleegyezését adja ahhoz, hogy az Ön adatait a jelen Adatvédelmi irányelveknek megfelelően gyűjtsük, használjuk és nyilvánosságra hozzuk. Ha nem ért egyet ezzel, kérjük, ne használja a Szolgáltatást.

A jelen Adatvédelmi szabályzatot bármikor, az Ön előzetes értesítése nélkül módosíthatjuk, és a módosított Adatvédelmi szabályzatot közzétesszük a Szolgáltatásban. A felülvizsgált Szabályzat a felülvizsgált Szabályzatnak a Szolgáltatásban való közzétételétől számított 180 nap elteltével lép hatályba, és a Szolgáltatáshoz való további hozzáférése vagy használata ezen időpontot követően a felülvizsgált Adatvédelmi Szabályzat elfogadásának minősül. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt.

AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK

A következő személyes adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel Önről:

 • Név
 • E-mail
 • Mobil
 • Fizetési információk

HOGYAN HASZNÁLJA FEL A TRADE 500 INTAL AZ ÖN ADATAIT

Az Önről gyűjtött információkat a következő célokra használjuk fel:

 • Marketing/ Promóciós
 • Felhasználói fiók létrehozása
 • Ügyfél visszajelzések gyűjtése
 • Fizetés feldolgozása
 • Támogatás
 • Célzott reklám
 • Ügyfélrend kezelése
 • Helyszínvédelem
 • Vitarendezés
 • Felhasználói fiók kezelése

Ha az Ön adatait bármilyen más célra kívánjuk felhasználni, akkor ehhez hozzájárulását kérjük, és az Ön adatait csak az Ön hozzájárulásának kézhezvételét követően használjuk fel, és akkor is csak arra a célra (célokra), amely(ek)hez a hozzájárulást megadtuk, kivéve, ha törvény másképp írja elő.

AZ ÖN ADATAINAK MEGŐRZÉSE

Az Ön személyes adatait a felhasználói fiókok üresen maradását követően 90 naptól 2 évig, illetve addig őrizzük meg, amíg szükségünk van rájuk a jelen Adatvédelmi szabályzatban részletezett gyűjtési célok teljesítéséhez. Előfordulhat, hogy bizonyos adatokat hosszabb ideig meg kell őriznünk, például a vonatkozó jogszabályokkal összhangban lévő nyilvántartás / jelentéstétel vagy más jogos okok miatt, például a törvényes jogok érvényesítése, csalás megelőzése stb. miatt. A névtelen maradványinformációk és az összesített információk, amelyek egyike sem azonosítja Önt (sem közvetlenül, sem közvetve), korlátlan ideig tárolhatók.

AZ ÖN JOGAI

Az alkalmazandó jogtól függően Ön jogosult lehet a személyes adataihoz való hozzáférésre, azok helyesbítésére vagy törlésére, illetve személyes adatainak másolatát megkaphatja, korlátozhatja az adatai aktív feldolgozását, vagy tiltakozhat ellene, kérheti, hogy személyes adatait megosszuk (átadjuk) egy másik szervezetnek, visszavonhatja az adatai feldolgozásához adott hozzájárulását, panaszt nyújthat be egy törvényes hatóságnál, valamint az alkalmazandó jogszabályok szerint releváns egyéb jogokat. E jogait gyakorolhatja, ha ír nekünk a trade500intal.com címre. Az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően válaszolunk a kérésére.

Ön lemondhat a marketingcélú közvetlen marketingközleményekről vagy a marketingcélú profilalkotásról, ha ír nekünk a trade500intal.com címre.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha nem engedélyezi számunkra a szükséges személyes adatok gyűjtését vagy feldolgozását, vagy visszavonja a szükséges célokra történő feldolgozáshoz adott hozzájárulását, előfordulhat, hogy nem férhet hozzá azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekhez az Ön adatait kértük, vagy nem használhatja azokat.

SÜTI STB.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használjuk ezeket, és milyen választási lehetőségei vannak ezekkel a nyomkövető technológiákkal kapcsolatban, kérjük, olvassa el a Cookie-szabályzatunkat.

BIZTONSÁG

Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, és ésszerű biztonsági intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az ellenőrzésünk alatt álló adatok elvesztését, visszaélését vagy jogosulatlan megváltoztatását. A velejáró kockázatok miatt azonban nem tudjuk garantálni az abszolút biztonságot, és következésképpen nem tudjuk biztosítani vagy garantálni a nekünk továbbított információk biztonságát, és Ön ezt saját felelősségére teszi.

PANASZTÉTELI / ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ

Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van a nálunk rendelkezésre álló adatainak feldolgozásával kapcsolatban, küldjön e-mailt a panaszkezelőnknek az alábbi címre Trade 500 Intal, utcanév, házszám, e-mail cím: trade500intal.com. Aggályait az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően fogjuk kezelni.