Konfidencialitātes politika

Šajā konfidencialitātes politikā aprakstīta uzņēmuma Trade 500 Intal, 16 Collyer Quay, Singapūra 049318, e-pasts: trade500intal.com, politika attiecībā uz jūsu informācijas, ko mēs apkopojam, kad izmantojat mūsu tīmekļa vietni (trade500intal.com), vākšanu, izmantošanu un izpaušanu. (“Pakalpojums”). Piekļūstot Pakalpojumam vai izmantojot to, jūs piekrītat, ka jūsu informācija tiek apkopota, izmantota un izpausta saskaņā ar šo konfidencialitātes politiku. Ja jūs tam nepiekrītat, lūdzu, nepieejiet Pakalpojumam un neizmantojiet to.

Mēs varam jebkurā laikā mainīt šo konfidencialitātes politiku bez iepriekšēja brīdinājuma un publicēsim pārskatīto konfidencialitātes politiku Pakalpojumā. Pārskatītā Politika stāsies spēkā 180 dienas pēc pārskatītās Politikas publicēšanas Pakalpojumā, un jūsu turpmāka piekļuve Pakalpojumam vai Pakalpojuma izmantošana pēc šī termiņa būs uzskatāma par jūsu piekrišanu pārskatītajai Konfidencialitātes politikai. Tāpēc mēs iesakām periodiski pārskatīt šo lapu.

MŪSU APKOPOTĀ INFORMĀCIJA

Mēs apkoposim un apstrādāsim šādu personisko informāciju par jums:

 • Nosaukums
 • E-pasts
 • Mobilais
 • Informācija par maksājumu

KĀ TRADE 500 INTAL IZMANTO JŪSU INFORMĀCIJU

Mēs izmantosim par jums savākto informāciju šādiem mērķiem:

 • Mārketings/reklāmas
 • Lietotāja konta izveide
 • Klientu atsauksmju vākšana
 • Maksājuma apstrāde
 • Atbalsts
 • Mērķtiecīga reklāma
 • Klientu pasūtījuma pārvaldība
 • Vietnes aizsardzība
 • Strīdu izšķiršana
 • Lietotāja konta pārvaldīšana

Ja mēs vēlamies izmantot jūsu informāciju jebkādiem citiem mērķiem, mēs lūgsim jūsu piekrišanu un izmantosim jūsu informāciju tikai tad, kad būsim saņēmuši jūsu piekrišanu, un tikai tam(-iem) mērķim(-iem), kuram(-iem) esam devuši piekrišanu, ja vien likums mums neprasa rīkoties citādi.

JŪSU INFORMĀCIJAS SAGLABĀŠANA

Jūsu personisko informāciju mēs glabāsim pie mums no 90 dienām līdz 2 gadiem pēc tam, kad lietotāja konti vairs netiks izmantoti, vai tik ilgi, kamēr mums tā būs nepieciešama, lai izpildītu mērķus, kuru dēļ tā tika apkopota, kā norādīts šajā konfidencialitātes politikā. Mums var būt nepieciešams saglabāt noteiktu informāciju ilgāku laiku, piemēram, lai veiktu uzskaiti/ziņošanu saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem vai citu likumīgu iemeslu dēļ, piemēram, lai īstenotu likumīgās tiesības, novērstu krāpšanu utt. Atlikušo anonīmo informāciju un apkopoto informāciju, kas neļauj jūs identificēt (tieši vai netieši), var saglabāt neierobežotu laiku.

JŪSU PRASĪBAS

Atkarībā no piemērojamiem tiesību aktiem jums var būt tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot vai dzēst tos vai saņemt savu personas datu kopiju, ierobežot vai iebilst pret aktīvu jūsu datu apstrādi, lūgt mums kopīgot (pārnest) jūsu personas informāciju citai struktūrai, atsaukt jebkādu piekrišanu, ko esat mums devis savu datu apstrādei, tiesības iesniegt sūdzību likumā noteiktai iestādei un citas tiesības, kas var būt būt piemērojamos tiesību aktos paredzētas. Lai izmantotu šīs tiesības, varat rakstīt mums uz trade500intal.com. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Jūs varat atteikties no tiešā mārketinga saziņas vai profilēšanas, ko mēs veicam mārketinga nolūkos, rakstot mums uz trade500intal.com.

Ņemiet vērā, ka, ja jūs mums neļaujat vākt vai apstrādāt pieprasīto personisko informāciju vai atsaucat piekrišanu tās apstrādei nepieciešamajiem mērķiem, jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt vai izmantot pakalpojumus, kuru dēļ tika pieprasīta jūsu informācija.

COOKIES ETC.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā mēs tās izmantojam, un par jūsu izvēli saistībā ar šīm izsekošanas tehnoloģijām, skatiet mūsu Sīkfailu politiku.

DROŠĪBA

Jūsu informācijas drošība mums ir svarīga, un mēs izmantosim saprātīgus drošības pasākumus, lai novērstu mūsu kontrolē esošās informācijas pazaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai neatļautu maiņu. Tomēr, ņemot vērā ar to saistītos riskus, mēs nevaram garantēt pilnīgu drošību, un līdz ar to mēs nevaram nodrošināt vai garantēt jebkuras informācijas, ko mums pārsūtāt, drošību, un jūs to darāt uz savu risku.

SŪDZĪBU / DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas par mūsu rīcībā esošās informācijas apstrādi, varat rakstīt mūsu sūdzību izskatīšanas speciālistam uz šādu adresi. Trade 500 Intal, ielas nosaukums, tālruņa numurs, e-pasta adrese: trade500intal.com Mēs risināsim jūsu bažas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.