Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují zásady společnosti Trade 500 Intal, 16 Collyer Quay, Singapur 049318, e-mail: trade500intal.com, týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací, které shromažďujeme při používání našich webových stránek (trade500intal.com). (dále jen „služba“). Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte se shromažďováním, používáním a zveřejňováním vašich informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s tím nesouhlasíte, nepřistupujte ke službě ani ji nepoužívejte.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění a revidované Zásady ochrany osobních údajů zveřejníme ve Službě. Revidované Zásady budou účinné 180 dní od zveřejnění revidovaných Zásad ve Službě a váš další přístup ke Službě nebo její používání po uplynutí této doby bude představovat váš souhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Doporučujeme proto, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali.

INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Shromažďujeme a zpracováváme o vás následující osobní údaje:

 • Název
 • E-mail
 • Mobilní
 • Informace o platbě

JAK TRADE 500 INTAL POUŽÍVÁ VAŠE INFORMACE

Informace, které o vás shromáždíme, použijeme k následujícím účelům:

 • Marketing/propagace
 • Vytvoření uživatelského účtu
 • Sběr zpětné vazby od zákazníků
 • Zpracování platby
 • Podpora
 • Cílená reklama
 • Správa objednávek zákazníků
 • Ochrana místa
 • Řešení sporů
 • Správa uživatelského účtu

Pokud budeme chtít vaše údaje použít k jinému účelu, požádáme vás o souhlas a vaše údaje použijeme pouze po obdržení vašeho souhlasu, a to pouze k účelu (účelům), ke kterému souhlas udělíte, pokud nám zákon neukládá jinak.

UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje u nás uchováváme po dobu 90 dnů až 2 let po ukončení nečinnosti uživatelských účtů nebo po dobu, po kterou je potřebujeme k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je podrobně uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Některé informace můžeme potřebovat uchovávat po delší dobu, například pro účely vedení záznamů / podávání zpráv v souladu s platnými právními předpisy nebo z jiných oprávněných důvodů, jako je vymáhání zákonných práv, prevence podvodů atd. Zbytkové anonymní informace a souhrnné informace, které vás neidentifikují (přímo ani nepřímo), mohou být uchovávány po neomezenou dobu.

VAŠE PRÁVA

V závislosti na platných právních předpisech můžete mít právo na přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz, případně právo získat kopii svých osobních údajů, právo omezit nebo vznést námitku proti aktivnímu zpracování vašich údajů, právo požádat nás o sdílení (přenos) vašich osobních údajů jinému subjektu, právo odvolat souhlas se zpracováním vašich údajů, který jste nám poskytli, právo podat stížnost u zákonného orgánu a další práva, která mohou být podle platných právních předpisů relevantní. Chcete-li tato práva uplatnit, můžete nám napsat na adresu trade500intal.com. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Přímou marketingovou komunikaci nebo profilování, které provádíme pro marketingové účely, můžete odmítnout na adrese trade500intal.com.

Upozorňujeme, že pokud nám nedovolíte shromažďovat nebo zpracovávat požadované osobní údaje nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováním pro požadované účely, je možné, že nebudete mít přístup ke službám, pro které byly vaše údaje požadovány, nebo je nebudete moci využívat.

COOKIES ETC.

Další informace o tom, jak je používáme, a o vašich možnostech v souvislosti s těmito technologiemi sledování naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

SECURITY

Bezpečnost vašich údajů je pro nás důležitá a používáme přiměřená bezpečnostní opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo neoprávněné změně vašich údajů, které máme pod kontrolou. Vzhledem k rizikům, která jsou s tím spojena, však nemůžeme zaručit absolutní bezpečnost, a proto nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí.

STÍŽNOSTI / POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zpracování vašich údajů, které jsou u nás k dispozici, můžete nám napsat na adresu našeho pracovníka pro stížnosti. Trade 500 Intal, ulice, číslo, e-mail: trade500intal.com Vaše obavy budeme řešit v souladu s platnými právními předpisy.