Όροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι χρήσης περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του δικτυακού τόπουTrade 500 Intal.

Το Trade 500 Intal βρίσκεται στη διεύθυνση:

16 Collyer Quay, Σιγκαπούρη 049318

Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα Trade 500 Intal, υποθέτουμε ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Οι όροι “Πελάτης”, “Εσείς” και “Δικός σας” αναφέρονται σε εσάς ως άτομο που χρησιμοποιεί τον ιστότοπο και συμφωνεί με τους όρους παροχής υπηρεσιών μας. Οι όροι “Η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμείς”, “Δικό μας” και “Εμείς” αναφέρονται στην εταιρεία μας. Οι όροι “Μέρος”, “Μέρη” ή “Εμείς” αναφέρονται τόσο σε εσάς όσο και στην εταιρεία μας ή είτε σε εσάς είτε στην εταιρεία μας.

Αυτοί οι όροι αναφέρονται στη συμφωνία μεταξύ εσάς και της εταιρείας μας, η οποία περιλαμβάνει την πληρωμή για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και τη δέσμευσή μας να ανταποκριθούμε στις ανάγκες σας. Η παρούσα συμφωνία υπόκειται στους νόμους της χώρας στην οποία χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Μπορεί να χρησιμοποιούμε διαφορετικές λέξεις, όπως ενικό ή πληθυντικό αριθμό, κεφαλαία γράμματα ή όρους που αφορούν το φύλο, αλλά οι όροι αυτοί σημαίνουν το ίδιο πράγμα και ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies στο Trade 500 Intal. Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου μας. Πολλοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες κατά τη διάρκεια των επισκέψεών τους. Χρησιμοποιούμε cookies σε ορισμένες περιοχές του ιστοτόπου μας για να διευκολύνουμε τους επισκέπτες να χρησιμοποιούν αυτές τις περιοχές. Ορισμένοι από τους συνεργάτες μας και τους διαφημιστικούς μας εταίρους ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies στον ιστότοπό μας. Αυτό τους βοηθά να παρέχουν στοχευμένες διαφημίσεις και άλλες υπηρεσίες που είναι σχετικές με εσάς.

Άδεια

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, η Trade 500 Intal ή/και οι δικαιοπάροχοί της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλα τα Υλικά της Trade 500 Intal. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να δείτε ή/και να εκτυπώσετε τις σελίδες Trade 500 Intal για προσωπική σας χρήση, με την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Δεν πρέπει:

 1. Trade 500 Intal υλικό επανέκδοσης.
 2. Πώληση, ενοικίαση ή υποαδειοδότηση του Περιεχομένου της Trade 500 Intal.
 3. Αναπαράγετε, αναπαράγετε ή αντιγράφετε οποιοδήποτε υλικό από το Trade 500 Intal.

Αναδιανέμετε περιεχόμενο από το Trade 500 Intal (εκτός εάν το περιεχόμενο προορίζεται για αναδιανομή).

Σχόλια χρηστών

 1. Η παρούσα συμφωνία ισχύει από σήμερα.
 2. Ορισμένα τμήματα αυτού του δικτυακού τόπου προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις, πληροφορίες, υλικό και δεδομένα (“Σχόλια”) σε περιοχές του δικτυακού τόπου. Η Trade 500 Intal δεν ελέγχει, δεν επεξεργάζεται, δεν δημοσιεύει ούτε αναθεωρεί τα σχόλια πριν αυτά εμφανιστούν. Η Ιστοσελίδα και τα Σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις ή τις γνώμες της Trade 500 Intal, των αντιπροσώπων ή των συνεργατών της. Τα σχόλια αντιπροσωπεύουν την άποψη και τη γνώμη του ατόμου που τα δημοσιεύει. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Trade 500 Intal δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε Σχόλια ή για οποιαδήποτε απώλεια, κόστος, ευθύνη, ζημία ή δαπάνη που προκαλείται ή/και υφίσταται ως αποτέλεσμα της χρήσης ή/και της δημοσίευσης ή/και της εμφάνισης των Σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο.
 3. Η Trade 500 Intal διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα Σχόλια και να αφαιρεί οποιαδήποτε Σχόλια κρίνει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ότι είναι ακατάλληλα, προσβλητικά ή παραβιάζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 4. Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:
  1. Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύετε τα Σχόλια στην ιστοσελίδα μας και διαθέτετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις για να το κάνετε,
  2. Τα Σχόλια δεν θα παραβιάζουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου μέρους,
  3. Τα Σχόλια δεν θα περιέχουν δυσφημιστικό, συκοφαντικό, υβριστικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό ή υλικό που συνιστά παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.
  4. Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιούνται για την προσέλκυση ή την προώθηση επιχειρήσεων ή εθίμων ή για την απεικόνιση εμπορικών ή παράνομων δραστηριοτήτων.
 5. Με το παρόν παραχωρείτε στην Trade 500 Intal μια μη αποκλειστική, δωρεάν άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης και εξουσιοδότησης σε άλλους να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να τροποποιούν τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή, μορφή ή μέσο.

Υπερσύνδεση στο Περιεχόμενό μας

 1. Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να συνδεθούν με τον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση:
  1. Κυβερνητικές υπηρεσίες,
  2. μηχανές αναζήτησης,
  3. οργανισμοί πληροφόρησης,
  4. Οι διανομείς διαδικτυακών καταλόγων, όταν μας καταχωρούν σε έναν κατάλογο, μπορούν να παραπέμπουν στην ιστοσελίδα μας με τον ίδιο τρόπο που παραπέμπουν στις ιστοσελίδες άλλων εταιρειών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο- ΚΑΙ
  5. Διαπιστευμένες επιχειρήσεις σε όλο το σύστημα, εκτός από τις διαφημιστικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, τα φιλανθρωπικά εμπορικά κέντρα και τις ομάδες συγκέντρωσης φιλανθρωπικών πόρων, οι οποίες δεν μπορούν να δημιουργήσουν υπερσύνδεσμο με τον ιστότοπό μας.
 2. Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να παραπέμπουν στην αρχική μας σελίδα, σε δημοσιεύσεις ή άλλες πληροφορίες στον ιστότοπο που παρέχει ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραπλανητική, (β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του- και (γ) είναι κατάλληλος για το πλαίσιο του δικτυακού τόπου του συνδεόμενου μέρους.
 3. Μπορούμε, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:
  1. Γνωστές πηγές πληροφόρησης καταναλωτών ή/και επιχειρήσεων, όπως τα εμπορικά επιμελητήρια, η Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου, η AARP και η Ένωση Καταναλωτών,
  2. ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης dot.com,
  3. Σύλλογοι ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των φιλανθρωπικών οργανώσεων,
  4. Διανομείς online καταλόγων,
  5. Διαδικτυακές πύλες,
  6. Λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι εταιρείες- ΚΑΙ
  7. Εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικές ενώσεις.

Θα δεχτούμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς, εάν το διαπιστώσουμε: (α) η σύνδεση δεν θα επηρεάσει αρνητικά εμάς ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας (για παράδειγμα, εμπορικές ενώσεις ή άλλες οργανώσεις που εκπροσωπούν εγγενώς αμφισβητήσιμες δραστηριότητες, όπως οι ευκαιρίες από το σπίτι των εργαζομένων, οι οποίοι επιτρέπεται να συνδυάζονται ), (β) ο οργανισμός δεν έχει μη ικανοποιητικές επιδόσεις μαζί μας, (γ) το όφελος για εμάς από την προβολή που συνδέεται με τον υπερσύνδεσμο αντισταθμίζει την έλλειψη της Trade 500 Intal και (δ) εάν ο σύνδεσμος εντάσσεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών σχετικά με τους πόρους ή συνάδει με το συντακτικό περιεχόμενο ενημερωτικού δελτίου ή παρόμοιου προϊόντος που προωθεί την αποστολή του οργανισμού.

Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να παραπέμπουν στην αρχική μας σελίδα, στις δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες του ιστοτόπου μας, υπό την προϋπόθεση ότι ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι παραπλανητική με κανέναν τρόπο, (β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδέοντος μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του και (γ) είναι κατάλληλος για το πλαίσιο του δικτυακού τόπου του συνδεόμενου μέρους.

Εάν ανήκετε στους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ανωτέρω και ενδιαφέρεστε για έναν σύνδεσμο στον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected]. Παρέχετε το όνομά σας, την επωνυμία του οργανισμού σας, στοιχεία επικοινωνίας (όπως αριθμό τηλεφώνου ή/και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπου, μια λίστα με τις διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να στείλετε στον ιστότοπό μας και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL με τις οποίες ο ιστότοπος στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Παρακαλείστε να περιμένετε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να ανατρέξουν στον ιστότοπό μας ως εξής:

 1. Χρησιμοποιώντας την εταιρική μας επωνυμία- Ή
 2. Χρησιμοποιώντας έναν ομοιόμορφο εντοπιστή πόρων (διαδικτυακή διεύθυνση) που συνδέεται με Ή
 3. Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής της ιστοσελίδας μας ή του σχετικού υλικού που έχει νόημα στο πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου στη σελίδα του συνδεδεμένου ιστότοπου.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογότυπο Trade 500 Intal ή άλλα γραφικά για να συνδεθείτε χωρίς συμφωνία άδειας χρήσης εμπορικού σήματος.

Πλαίσια

Δεν επιτρέπεται η δημιουργία πλαισίων γύρω από την ιστοσελίδα μας ή η χρήση άλλων μεθόδων για την αλλαγή της εμφάνισης της ιστοσελίδας μας χωρίς τη γραπτή μας άδεια.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση της ιστοσελίδας μας με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός εάν σας έχουμε δώσει προηγούμενη γραπτή έγκριση.

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε και να μας κρατήσετε αβλαβείς από οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από ή σχετικά με τον ιστότοπό σας. Δεν επιτρέπεται η εμφάνιση συνδέσμου σε οποιαδήποτε σελίδα του ιστοτόπου σας ή σε οποιοδήποτε πλαίσιο που περιέχει περιεχόμενο ή υλικό που μπορεί να εκληφθεί ως δυσφημιστικό, άσεμνο ή εγκληματικό ή το οποίο παραβιάζει, με άλλο τρόπο παραβιάζει ή παραβιάζει την παραβίαση δικαιωμάτων ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου που υποστηρίζει την παραβίαση δικαιωμάτων.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων

Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια να σας ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο προς την ιστοσελίδα μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους προς τον ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτούς τους όρους χρήσης και την πολιτική συνδέσμων ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας να συνδέεστε με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους χρήσης της σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από την ιστοσελίδα μας

Εάν βρείτε οποιοδήποτε σύνδεσμο στον ιστότοπό μας ή σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο ενοχλητικό για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά. Θα εξετάσουμε τα αιτήματα για την αφαίρεση συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε ή να σας απαντήσουμε άμεσα.

Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους.Επίσης, δεν αναλαμβάνουμε καμία δέσμευση να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος θα παραμείνει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο θα είναι ενημερωμένο.

Αποποίηση ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποποιούμαστε όλων των δηλώσεων, εγγυήσεων και όρων που σχετίζονται με την ιστοσελίδα μας και τη χρήση της από εσάς (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή/και νόμιμων εγγυήσεων). ή χρήση με τη δέουσα προσοχή και επάρκεια). Τίποτα στην παρούσα ανακοίνωση δεν θα:

 1. να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας ή τη δική σας ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από αμέλεια,
 2. να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για απάτη ή δόλια παραπλάνηση,
 3. να περιορίσετε τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας με τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 4. να εξαιρέσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας που δεν μπορούν να εξαιρεθούν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα ενότητα και στην παρούσα Νομική ειδοποίηση: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο και (β) διέπει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας αποποίησης ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και παράβαση νόμιμων υποχρεώσεων.

Στο βαθμό που παρέχουμε δωρεάν τον ιστότοπο και τις πληροφορίες και υπηρεσίες του ιστότοπου, δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία.