Политика за поверителност

Настоящата Политика за поверителност описва политиките на Trade 500 Intal, 16 Collyer Quay, Singapore 049318, имейл: trade500intal.com, относно събирането, използването и разкриването на вашата информация, която събираме, когато използвате нашия уебсайт (trade500intal.com). („Услугата“). С достъпа до или използването на Услугата Вие се съгласявате със събирането, използването и разкриването на Вашата информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност. Ако не сте съгласни с това, моля, не осъществявайте достъп до Услугата и не я използвайте.

Можем да променим тази Политика за поверителност по всяко време без предварително уведомление и ще публикуваме преработената Политика за поверителност в Услугата. Преработената Политика ще влезе в сила 180 дни след публикуването й в Услугата и продължаването на достъпа до Услугата или използването й след този срок ще означава, че приемате преработената Политика за поверителност. Затова ви препоръчваме периодично да преглеждате тази страница.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЪБИРАМЕ

Ще събираме и обработваме следната лична информация за вас:

 • Име
 • Имейл
 • Мобилен
 • Информация за плащането

КАК TRADE 500 INTAL ИЗПОЛЗВА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще използваме информацията, която събираме за вас, за следните цели:

 • Маркетинг/промоционални услуги
 • Създаване на потребителски акаунт
 • Събиране на обратна връзка от клиентите
 • Обработка на плащането
 • Подкрепа
 • Целенасочена реклама
 • Управление на поръчките на клиентите
 • Защита на обекта
 • Разрешаване на спорове
 • Управление на потребителски акаунт

Ако искаме да използваме информацията ви за други цели, ще поискаме съгласието ви и ще използваме информацията ви само след получаване на съгласието ви, а след това – само за целта(ите), за която(ито) е дадено съгласие, освен ако законът не изисква от нас да направим друго.

ЗАПАЗВАНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще съхраняваме вашата лична информация при нас от 90 дни до 2 години, след като потребителските акаунти останат неактивни, или толкова дълго, колкото ни е необходима, за да изпълним целите, за които е била събрана, както е описано подробно в тази Политика за поверителност. Възможно е да се наложи да запазим определена информация за по-дълъг период от време, като например за водене на документация/отчитане в съответствие с приложимото законодателство или по други законни причини, като например прилагане на законови права, предотвратяване на измами и др. Остатъчната анонимна информация и обобщената информация, която не ви идентифицира (пряко или непряко), могат да се съхраняват за неопределено време.

ВАШИТЕ ПРАВА

В зависимост от приложимото законодателство може да имате право на достъп и коригиране или изтриване на личните ви данни или да получите копие от личните си данни, да ограничите или да възразите срещу активното обработване на данните ви, да поискате от нас да споделим (пренесем) личните ви данни на друг субект, да оттеглите съгласието, което сте ни предоставили за обработване на данните ви, право да подадете жалба до законоустановен орган и други права, които могат да бъдат приложими съгласно приложимото законодателство. За да упражните тези права, можете да ни пишете на trade500intal.com. Ще отговорим на вашето искане в съответствие с приложимото законодателство.

Можете да се откажете от директните маркетингови съобщения или от профилирането, което извършваме за маркетингови цели, като ни пишете на trade500intal.com.

Имайте предвид, че ако не ни позволите да събираме или обработваме необходимата лична информация или оттеглите съгласието си да я обработваме за необходимите цели, може да нямате достъп или да не можете да използвате услугите, за които е била поискана вашата информация.

COOKIES ETC.

За да научите повече за начина, по който ги използваме, и за вашия избор във връзка с тези технологии за проследяване, моля, вижте нашата Политика за бисквитките.

SECURITY

Сигурността на вашата информация е важна за нас и ние ще използваме разумни мерки за сигурност, за да предотвратим загубата, злоупотребата или неразрешената промяна на вашата информация, която е под наш контрол. Въпреки това, предвид присъщите рискове, не можем да гарантираме абсолютна сигурност и следователно не можем да осигурим или гарантираме сигурността на всяка информация, която ни предавате, и вие правите това на свой собствен риск.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЖАЛБИТЕ/ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

Ако имате някакви запитвания или притеснения относно обработката на наличната при нас информация, можете да изпратите имейл до нашия служител по жалбите на адрес Trade 500 Intal, име на улица, номер, имейл: trade500intal.com Ще разгледаме вашите притеснения в съответствие с приложимото законодателство.